Category: Inwestycje

Ponad 6 800 000 zł – na taką kwotę zostały przeprowadzone inwestycje przez Grupę American Heart of Poland w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Sztumie, od 1 czerwca do końca 2023 roku. Nowa pracownia tomografii komputerowej, inwestycje w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (platforma hemodynamiczna, kardiomonitory, defibrylatory, urządzenie do kompresji klatki piersiowej) – to tylko niektóre przykłady inwestycji zrealizowanych od 1 czerwca do końca 2023 roku. 1 czerwca 2023 r. Grupa American Heart of Poland przejęła zarządzanie Wielospecjalistycznym Szpitalem w Sztumie, podpisując umowę na 20-letnią dzierżawę nieruchomości – to już trzeci szpital wieloprofilowy, którym zarządza (po Katowicach i Drawsku Pomorskim). Pozwoliło to na ciągłość funkcjonowania Szpitala i udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Grupa podjęła szereg działań prowadzących do poprawy jakości świadczeń i komfortu zarówno pacjentów, jak i pracowników. Zmodernizowana pracownia tomografii komputerowej Od grudnia działa zmodernizowana pracownia tomografii komputerowej, dostępna zarówno dla pacjentów szpitala, jak i osób posiadających skierowanie na badanie tomografem komputerowym (TK) w warunkach ambulatoryjnych. W obrębie szpitalnej pracowni tomografii komputerowej dostępne są specjalistyczne badania diagnostyczne obejmujące obszar głowy i szyi, tętnice domózgowe, tętnice szyjne, zatoki, klatkę piersiową, jamę brzuszną, miednicę oraz układ kostno-stawowy. Badania są wykonywane i opisywane przez specjalistów w zakresie radiologii. Odział Kardiologiczny włączony do drugiego stopnia referencyjnego Krajowej Sieci Kardiologicznej Jest to duży sukces, ponieważ oznacza  nieograniczone możliwości w zakresie wykonywania procedur nowoczesnej terapii zaburzeń rytmu serca (w tym ablacji i implantacji kardiowerterów), leczenia niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego i niektórych wad zastawkowych. Wzrost aktywności w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej wpłynął na polepszenie jakości i dostępności usług kardiologicznych dla mieszkańców regionu. 4 listopada, po raz pierwszy, na Oddziale Kardiologii w Sztumie, przeprowadzono procedury krioablacji balonowej migotania przedsionków, w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej. Inwestycje w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej W związku z dołączeniem do drugiego stopnia referencyjnego Krajowej Sieci Kardiologicznej, Grupa American Heart of Poland zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o dotację w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. Wnioski dotyczyły dofinansowania na zakup: sprzętu z dziedziny intensywnej terapii oraz systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami, na rok 2023. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, Grupa zakupiła nowoczesny sprzęt wart łącznie 1,6 mln zł. Nowy sprzęt wysokospecjalistyczny Grupa zainwestowała w nowy tomograf komputerowy, platformę hemodynamiczną, kardiomonitory, Holtery EKG oraz RR, wideokolonoskop. Spółka zakupiła również sprzęt niezbędny w dziedzinie anestezjologii, neurologii, chorób wewnętrznych, diagnostyki obrazowej. To urządzenia między innymi takie jak: aparat do znieczulania, aparat EEG,  pompy infuzyjne, sprzęt do endoskopii, USG do badania stawów i naczyń. Zwiększenie wartości kontraktu z NFZ Grupa American Heart of Poland działa w ramach Publicznego Systemu Opieki Zdrowotnej. Wartość kontraktu z Narodowym Funduszem na rok 2023 została zwiększona o ponad 20 mln zł. Wyższa wartość oznacza, że Szpital mógł wykonać więcej procedur medycznych i świadczyć opiekę dla większej liczby pacjentów. Do szpitala przyjęto więcej pacjentów na Oddziałach: Kardiologicznym, Internistycznym, Laryngologicznym i Neurologicznym Działania Grupy umożliwiły przyjęcie większej liczby pacjentów. W roku 2023 wzrosła liczba przyjęć w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Na Oddziale Kardiologicznym zarejestrowano o 82 pacjentów więcej, na Oddziale Internistycznym o 41. Na Oddziale Laryngologii odnotowano o 97 pacjentów więcej, natomiast na Oddziale Neurologii przyjęto aż o 160 pacjentów więcej. Łączna wartość inwestycji Grupy w Szpitalu w Sztumie może osiągnąć ponad 100 000 000 zł 14 września 2023 roku, odbyła się symboliczna inauguracja działalności Grupy American Heart of Poland w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Sztumie. Zarząd Grupy American Heart of Poland przedstawił misję oraz plany związane z rozwojem Szpitala, które są sukcesywnie realizowane. Docelowo zostanie przeprowadzony kompleksowy remont infrastruktury – łączna wartość inwestycji w Szpitalu w Sztumie może osiągnąć ponad 100 mln zł. Wydarzenie zakończyło się spotkaniem Klubu Pacjenta, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Wszyscy chętni wykonali badania przesiewowe oraz wysłuchali prelekcji przygotowanych przez lekarzy American Heart of Poland oraz przedstawicieli Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundacja „Z sercem do Pacjenta” – bezpłatne spotkania edukacyjne, tzw. Kluby Pacjenta Grupa American Heart of Poland realizuje szereg programów społecznych, których celem jest m.in. edukacja zdrowotna. W 2023 roku w Sztumie, Fundacja „Z sercem do Pacjenta” Grupy American Heart of Poland zorganizowała bezpłatne spotkania zdrowotne tzw. Kluby Pacjenta, pod patronatem Ministra Zdrowia. Podczas spotkań specjaliści różnych dziedzin medycyny dzielą się swoją wiedzą na temat zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej. Uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych oraz indywidulanie porozmawiać ze specjalistami. Kolejnym projektem fundacji, na 2024 rok, jest organizacja Regionalnych Klubów Pacjenta. Łącznie w 2024 roku planowanych jest ok 60 spotkań edukacyjnych w całym kraju. American Heart of Poland zatrudnia prawie 500 osób w Sztumie, w tym ponad 400 medyków Obecnie w sztumskim szpitalu zatrudnionych jest: 118 lekarzy, 208 pielęgniarek, 31 opiekunów, 28 fizjoterapeutów i masażystów, 13 ratowników medycznych oraz 9 techników radiologii. Grupa American Heart of Poland, jako pracodawca, należy do największych w powiecie sztumskim. Grupa American Heart of Poland w ramach kontraktu z NFZ prowadzi 77 oddziałów, w tym 20 kardiologicznych, 2 chirurgii naczyniowej, 4 ośrodki rehabilitacyjne, 22 przychodnie, punkty diagnostyczne i laboratoryjne zlokalizowane niemal w całej Polsce. Grupa AHP zarządza także Uzdrowiskiem Ustroń.