Oświadczenie

Działając w imieniu American Heart of Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Ustroniu ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń, prowadzącej podmiot leczniczy pod nazwą Szpital w Sztumie przy ul. Mikołaja Reja 12, 82-400 Sztum (dalej: „Szpital”),  informuję, że z dniem 30 kwietnia 2024 roku podjęta została decyzja o zakończeniu współpracy z Panem Doktorem Przemysławem Wilczewskim. Zakończenie współpracy nastąpiło zgodnie z treścią  umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych łączącej obie strony.

Decyzja personalna została podjęta po przeprowadzeniu licznych analiz i rozmów, również z personelem Szpitala. Podkreślamy , iż w interesie Szpitala leży należyte podejście do tej sprawy oraz do każdej innej, zgodnie z naszymi wartościami i standardami.

Szpital z wielką uwagą podchodzi do wszystkich spraw związanych z zapewnieniem pacjentom świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. 

Zapewniamy, że decyzja o zakończeniu współpracy z Panem Doktorem Wilczewskim nie wpłynie na sprawne funkcjonowanie Oddziału kardiologii, jak i Szpitala.

Pragniemy  zapewnić, że decyzja ta nie wynikała i nie wynika z żadnych kwestii osobistych związanych z Doktorem. Szpital stanowczo zaprzecza sugestiom, że zakończenie tej współpracy było spowodowane czymkolwiek innym niż profesjonalne względy.

Doceniamy kompetencje, wiedzę Pana Doktora Przemysława Wilczewskiego jak i Jego ogromny wkład w rozwój Oddziału kardiologii w  sztumskim szpitalu.