Category: Bez kategorii

Działając w imieniu American Heart of Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Ustroniu ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń, prowadzącej podmiot leczniczy pod nazwą Szpital w Sztumie przy ul. Mikołaja Reja 12, 82-400 Sztum (dalej: „Szpital”),  informuję, że z dniem 30 kwietnia 2024 roku podjęta została decyzja o zakończeniu współpracy z Panem Doktorem Przemysławem Wilczewskim. Zakończenie…