Dokumenty wymagane do przyjęcia do Zakladu Opieki Leczniczej

OŚWIADCZENIE - opiekuna
OŚWIADCZENIE - pacjenta
Skala Barthell 2012r.
WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO
informacja dla POZ
skala glasgow
skierowanie ZOL
zaświadczenie lekarskie i wywiad pielęgniarski